Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2017

nutttellla
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia

June 30 2015

6490 32a7
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viakarr4mba karr4mba
nutttellla
Może właśnie dlatego to tak boli.
Bo nigdy tak naprawdę Ciebie
nie miałam, a na dodatek Cię straciłam.
Reposted fromaftermidnight aftermidnight viakarr4mba karr4mba
nutttellla
I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą».
— Łk 11,9-13
nutttellla

Jaka ona jest? - pyta ojciec.
- Co Ci będę mówił. Jest taka, że jeszcze nie zdąży wyjąć papierosa, a już się zjawia trzech facetów z ogniem.

— Jarosław Borszewicz - Mroki
Reposted fromoblivions oblivions viaszokolatte szokolatte

June 02 2015

nutttellla
nutttellla
Reposted fromweightless weightless viacaataleya caataleya

May 20 2015

nutttellla
Nie boisz się spróbować jeszcze raz - boisz się cierpieć z tego samego powodu.
— true
Reposted fromchocoway chocoway viacountingme countingme
nutttellla

Rozpłakała się tak, jak płaczą tylko silni i zdecydowani ludzie, kiedy natrafiają na ścianę, której nie da się z miejsca przebić, obejść ani przeskoczyć.

A każdy ma taką ścianę, na jaką sobie zasłużył.

— Katarzyna Leżeńska
Reposted fromaggape aggape via100suns 100suns
nutttellla
Na początku wydaje ci się, że nie ma na świecie nic lepszego. Odsuwa od ciebie wszystko, cały brud i zło, wszystko. Nic się już nie liczy, zimno czy ciepło, dużo czy mało, dobrze czy źle. Nie dbasz o to. Przestajesz dbać o cokolwiek. Czujesz się jakbyś był owinięty w najcieplejszy koc świata i spał jak aniołek, ukryty w swoim własnym, małym i bezpiecznym świecie. A potem, któregoś dnia budzisz się i nie ma koca, a ty czujesz straszny chłód i pustkę. Strasznie źle się czujesz. Tak przeraźliwie źle, że myślisz sobie, że zrobiłbyś cokolwiek, żeby tylko tamto pierwsze uczucie wróciło. Zrobiłbyś wszystko, absolutnie wszystko, bo na niczym ci już nie zależy, co więcej, ty nie chcesz żeby ci na czymkolwiek zależało. Jedyne czego pragniesz, to ten ciepły, bezpieczny koc.
— Kevin Brooks
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via100suns 100suns
nutttellla
5987 55bf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaswinka swinka

May 18 2015

nutttellla
5306 aa28
Reposted fromsaudadeyeh saudadeyeh viacountingme countingme
nutttellla
nutttellla
Panować można nad tym, co się myśli, ale nie nad tym, co się czuje.
Reposted fromdreamadream dreamadream viawbrewzasadom wbrewzasadom
nutttellla
Ten sam dzień, rok w przód. Wszystko jest zupełnie inaczej.
— .
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viacaataleya caataleya
nutttellla
Pierdolę. Nie będę obniżać standardów, bo oni tak mówią. Będe czekać na swojego księcia i albo miłość mnie sponiewiera, albo się wcale nie zakocham. Amen.
— taka ja

May 11 2015

nutttellla
Palę papierosa i patrzę w twoje oczy
Myśląc, że to piekło w mojej głowie nigdy się nie skończy
W moim innym świecie planujemy przyszłość
Ale teraz nie ma cię, chyba właśnie wyszłaś
— Pezet- W moim świecie
Reposted frompeuce peuce viakarr4mba karr4mba
nutttellla
Ogólnie rzecz biorąc, to ja jestem raczej na "nie". Niezorganizowana, niezdecydowana, nieostrożna, niedbała, nieufna, może troszkę niemądra i niepoważna.
— 03:06/05/15
nutttellla
3297 91c2 500
Reposted frompouler pouler via100suns 100suns
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl