Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 08 2018

nutttellla
6154 ebb0
Reposted fromEtnigos Etnigos viainmybetterworld inmybetterworld
8793 7bff 500
Reposted fromerial erial viainmybetterworld inmybetterworld

March 06 2018

nutttellla
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
nutttellla
8444 e56a
Reposted fromonlyman onlyman viainmybetterworld inmybetterworld

March 02 2018

nutttellla
9804 f60f
nutttellla

Jeśli nie wiesz jaką podjąć decyzję, zadaj sobie jedno pytanie:

„Czy na pewno boję się odpowiednich rzeczy?”

A później zrób to, co robi się skacząc po raz pierwszy z klifu prosto do morza – podejmij właściwą decyzję, zamknij oczy i krzycz, ale się nie cofaj.

http://volantification.pl/2017/04/11/czy-boisz-sie-odpowiednich-rzeczy

February 27 2018

nutttellla
4336 2d93 500

dreamingofgoingthere:

Budapest, Hungary

February 22 2018

nutttellla

May 20 2017

nutttellla
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia

June 30 2015

6490 32a7
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viakarr4mba karr4mba
nutttellla
Może właśnie dlatego to tak boli.
Bo nigdy tak naprawdę Ciebie
nie miałam, a na dodatek Cię straciłam.
Reposted fromaftermidnight aftermidnight viakarr4mba karr4mba
nutttellla

Jaka ona jest? - pyta ojciec.
- Co Ci będę mówił. Jest taka, że jeszcze nie zdąży wyjąć papierosa, a już się zjawia trzech facetów z ogniem.

— Jarosław Borszewicz - Mroki
Reposted fromoblivions oblivions viaszokolatte szokolatte

June 02 2015

nutttellla
nutttellla
Reposted fromweightless weightless viacaataleya caataleya

May 20 2015

nutttellla
Nie boisz się spróbować jeszcze raz - boisz się cierpieć z tego samego powodu.
— true
Reposted fromchocoway chocoway viacountingme countingme
nutttellla

Rozpłakała się tak, jak płaczą tylko silni i zdecydowani ludzie, kiedy natrafiają na ścianę, której nie da się z miejsca przebić, obejść ani przeskoczyć.

A każdy ma taką ścianę, na jaką sobie zasłużył.

— Katarzyna Leżeńska
Reposted fromaggape aggape via100suns 100suns
nutttellla
Na początku wydaje ci się, że nie ma na świecie nic lepszego. Odsuwa od ciebie wszystko, cały brud i zło, wszystko. Nic się już nie liczy, zimno czy ciepło, dużo czy mało, dobrze czy źle. Nie dbasz o to. Przestajesz dbać o cokolwiek. Czujesz się jakbyś był owinięty w najcieplejszy koc świata i spał jak aniołek, ukryty w swoim własnym, małym i bezpiecznym świecie. A potem, któregoś dnia budzisz się i nie ma koca, a ty czujesz straszny chłód i pustkę. Strasznie źle się czujesz. Tak przeraźliwie źle, że myślisz sobie, że zrobiłbyś cokolwiek, żeby tylko tamto pierwsze uczucie wróciło. Zrobiłbyś wszystko, absolutnie wszystko, bo na niczym ci już nie zależy, co więcej, ty nie chcesz żeby ci na czymkolwiek zależało. Jedyne czego pragniesz, to ten ciepły, bezpieczny koc.
— Kevin Brooks
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via100suns 100suns
nutttellla
5987 55bf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaswinka swinka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl