Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 11 2018

nutttellla
nutttellla
9307 7972
Reposted fromkarahippie karahippie viacountingme countingme

July 23 2018

nutttellla
8811 51e2
Reposted fromQOH1984 QOH1984 viainmybetterworld inmybetterworld

May 23 2018

nutttellla
5506 bf8c 500
Reposted fromcontigo contigo vianiewypowiedzenia niewypowiedzenia

May 21 2018

nutttellla
7384 7057 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viainmybetterworld inmybetterworld
3802 c93a 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viainmybetterworld inmybetterworld
4802 bad0 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viainmybetterworld inmybetterworld

April 29 2018

nutttellla
3507 c194 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viainmybetterworld inmybetterworld

April 24 2018

9734 c28d
Reposted fromfreakish freakish viainmybetterworld inmybetterworld
nutttellla
Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"

April 19 2018

nutttellla

March 29 2018

nutttellla
Gdybym tylko mógł wziąć roczny urlop od wszystkiego, kupić przyczepę, podróżować z tobą po całym świecie, dobrze jeść, pić i tak spać z tobą przez wszystkie noce, a rankiem wstawać powoli, dojrzeć przez okno jakiś las, spacerować wokół jeziora, położyć się w trawie, zmrużyć oczy w słońcu; tylko rok, a potem byłbym gotów wrócić i już nie prosiłbym o nic więcej dla siebie. Nie mam żadnych pretensji do życia, tylko żeby czasami zwolniło ten ucisk na szyi. Żeby tylko pozwoliło trochę żyć.
— Judith Katzir
nutttellla

March 26 2018

nutttellla
Jeśli nie ma wyjścia, trzeba je stworzyć. Nie można pozwalać, by świat po prostu Nam się przydarzał.
— Ann Brashares - Nigdy i na zawsze
nutttellla

March 08 2018

nutttellla
6154 ebb0
Reposted fromEtnigos Etnigos viainmybetterworld inmybetterworld
8793 7bff 500
Reposted fromerial erial viainmybetterworld inmybetterworld

March 06 2018

nutttellla
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
nutttellla
8444 e56a
Reposted fromonlyman onlyman viainmybetterworld inmybetterworld

March 02 2018

nutttellla
9804 f60f
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl